Պարտատոմսի գնի որոշման բանաձև

Տեղաբաշխման ընթացքում և տեղաբաշխումից հետո պարտատոմսի գինը որոշվելու է հետևյալ բանաձևով.

DP – Պարտատոմսի գինն է.

DSN – գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև գործարքի հաջորդող արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակն է համապատասխան պայմանականության դեպքում:

DCC – գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև գործարքի հաջորդող արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակն է համապատասխան պայմանականության դեպքում:

f- արժեկտրոնի վճարման հաճախականությունն է (f=4 եռամսյակային վճարումների դեպքում)

N – գործարքի կատարման օրվանից հետո արժեկտրոնների մնացած վճարումների քանակն է:

Y- մինչ մարում եկամտաբերությունն է

C- տարեկան արժեկտրոնն է 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց:


Գործող բանաձևի հաշվարկի օրինակ

Գործարքի ամսաթիվ

Պարտատոմսի գին


100.00

11/09/17

100.00

12/09/17

100.02

13/09/17

100.03

14/09/17

100.05

15/09/17

100.06

16/09/17

100.08

17/09/17

100.10

18/09/17

100.11

19/09/17

100.13

20/09/17

100.14

21/09/17

100.16

22/09/17

100.17

23/09/17

100.19

24/09/17

100.21

25/09/17

100.22

26/09/17

100.24

27/09/17

100.25

28/09/17

100.27

29/09/17

100.29

30/09/17

100.30

01/10/17

100.32

01/10/17

100.33

03/10/17

100.35

04/10/17

100.37

05/10/17

100.38

06/10/17

100.40

07/10/17

100.41

08/10/17

100.43

09/10/17

100.45

10/10/17

100.46

11/10/17

100.48

12/10/17

100.49

13/10/17

100.51

14/10/17

100.52

15/10/17

100.54

16/10/17

100.56

17/10/17

100.57

18/10/17

100.59

19/10/17

100.60

20/10/17

100.62

21/10/17

100.64

22/10/17

100.65

23/10/17

100.67

24/10/17

100.68

25/10/17

100.70

26/10/17

100.72

27/10/17

100.73

28/10/17

100.75

29/10/17

100.76

30/10/17

100.78

31/10/17

100.78

01/11/17

100.80

02/11/17

100.81

03/11/17

100.83

04/11/17

100.84

05/11/17

100.86

06/11/17

100.88

07/11/17

100.89

08/11/17

100.91

09/11/17

100.92

10/11/17

100.94

11/11/17

100.96

12/11/17

100.97

13/11/17

100.99

14/11/17

101.00

15/11/17

101.02

16/11/17

101.04

17/11/17

101.05