Փոփոխություն Յունիբանկի սակագներում

Փոփոխություն Յունիբանկի սակագներում
05.11.2020 «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի Ակտիվների և պասիվների կառավարման հանձնաժողովի որոշման համաձայն, բանկի սակագների 5.1 և 5.2 կետերով սահմանված՝ վարկի ժամանակացույցի, տոկոսադրույքի փոփոխության կամ վարկի վերակառուցման համար միջնորդավճարը չի գանձվի այն հաճախորդներից, որոնց վարկերի գծով սահմանվել է մայր գումարի և տոկոսների մարման ազատ ժամանակացույց` Արցախի Հանրապետությունում զինվորական ծառայություն անցնելու վերաբերյալ դիմումների և զինկոմիսարիատից տրամադրած տեղեկանքների հիման վրա:
 
Բանկում գործող սակագների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվության համար այցելեք կայքի «Սակագներ» բաժինը:

Տեղեկատու կենտրոն՝ +374 10 59 55 55

Վերադառնալ ցանկին


Ծանոթացեք նաեվ