Ջերմ Օջախ “Միկրո”

ՀՀ բնակավայրերի տարածաշրջանային բաժանում

Տարածաշրջան

Բնակավայր

A

Երևան

B

Գյումրի, Վանաձոր, Աբովյան, Ջրվեժ, Ձորաղբյուր, Էջմիածին

Վարկավորման համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Բնակարան (առանձնատուն) վերանորոգելու նպատակով վարկ ստանալու համար ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

1. Դիմում (սահմանված ձևով)

2. Անձնագիր, սոց քարտ

3. Աշխտանքի վայրից տեղեկանք քարտը

4. Երաշխավորի անձնագիր, սոց քարտ, աշխատանքի վայրից տեեկանք

5. Վերանորոգվող գույքի սեփականության վկայական, նկարներ

6. Վերանոգման նախահաշիվ

7. Այլ փաստաթղթեր

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման ժամկետները

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը

Վարկային հայտը ներկայացնող անձի կողմից բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո` 4 աշխատանքային օր

Վարկային հայտ ներկայացնողին որոշման մասին տեղեկացնելու առավելագույն ժամկետը

1 աշխատանքային օր

Վարկը վարկառուին տրամադրելու առավելագույն ժամկետը

Գրավի պետական գրանցում ստանալուց հետո` 1 աշխատանքային օրՎերադառնալ ցանկին