Ջերմ Օջախ “Միկրո”

Ջերմ Օջախ

Ջերմ Օջախ “Միկրո”

«Ջերմ Օջախ»-ը բնակարանի կամ առանձնատան էներգաարդյունավետ
վերանորոգման համար նախատեսված առանց անշարժ գույքի գրավի
վարկատեսակ է։

Ծրագիրն իրականացնում է Ազգային Հիփոթեքային Ընկերությունը՝ Ֆրանսիայի զարգացման գործակալության (Agence Francaise de Development) կողմից 13,8 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով ստացված վարկային գծի միջոցով, ինչպես նաև Հարևանության ներդրումային հաստատության կողմից (Neighbourhood Investment Facility) ստացված 0.7 մլն Եվրոի չափով դրամաշնորհի միջոցով։
Սույն հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական միության ֆինանսական
աջակցության շնորհիվ։ Այն չի ենթադրում Եվրոպական Միության կամ Ֆրանսիայի զարգացման գործալակության պատասխանատվությունը։
Ջերմ Օջախ


Տնային տնտեսությունները պետք է վերանորոգման ներդրումների ավելի քան 40%-ը ուղղեն էներգաարդյունավետ միջոցառումների և սարքերի ձեռքբերմանը, որոնց մեջ 20%-ի չափով կարող են ձեռք բերել նաև կենցաղային տեխնիկա (ցանկը ներկայացվում է ստորև)։

ԷԱ միջոցառումներ և սարքեր

ԷԱ կենցաղային տեխնիկա

  • Շենքի արտաքին մակերեսի ջերմամեկուսացում,
  • Ձեռուցման և հովացման համակարգեր,
  • Արևային ֆոտովոլտային համակարգեր և արևային ջրատաքացուցիչներ,
  • Էներգախնայող լուսավորություն:
  • Էլ․ ջրատաքացուցիչ,
  • Էլ․ սալօջախ,
  • Էլ․ ջեռոց,
  • Օդափոխիչ,
  • Լվացքի մեքենա,
  • Սառանարան ներկառուցված սառնախցիկով։
Հաշվեք ձեր ապագա դրամական խնայողությունները մեր հատուկ «Ջերմ Օջախ» առցանց գործիքի շնորհիվ https://www.jermojakh.com/hy

ՀՀ բնակավայրերի տարածաշրջանային բաժանում

Տարածաշրջան

Բնակավայր

A

Երևան

B

Գյումրի, Վանաձոր, Աբովյան, Ջրվեժ, Ձորաղբյուր, Էջմիածին

Վարկավորման համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Բնակարան (առանձնատուն) վերանորոգելու նպատակով վարկ ստանալու համար ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

1. Դիմում (սահմանված ձևով)

2. Անձնագիր, սոց քարտ

3. Աշխտանքի վայրից տեղեկանք քարտը

4. Երաշխավորի անձնագիր, սոց քարտ, աշխատանքի վայրից տեեկանք

5. Վերանորոգվող գույքի սեփականության վկայական, նկարներ

6. Վերանոգման նախահաշիվ

7. Այլ փաստաթղթեր

8. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին:

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfo.am
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման ժամկետները

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը

Վարկային հայտը ներկայացնող անձի կողմից բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո` 4 աշխատանքային օր

Վարկային հայտ ներկայացնողին որոշման մասին տեղեկացնելու առավելագույն ժամկետը

1 աշխատանքային օր

Վարկը վարկառուին տրամադրելու առավելագույն ժամկետը

Գրավի պետական գրանցում ստանալուց հետո` 1 աշխատանքային օրՎերադառնալ ցանկին