Յունիբանկը փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորման զարգացումը դիտարկում է որպես ռազմավարական ուղղություն: Վարկավորման շահավետ պայմանները փոքր և միջին ձեռնարկությունների ու անհատ ձեռներեցների համար ստեղծում են բիզնեսի զարգացման առավել լայն հնարավորություններ: Մենք առաջարկում ենք շուկայի և բիզնեսի առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունների հիման վրա հաճախորդների կոնկրետ խմբի համար հատուկ մշակված վարկային ծրագրեր: Այդպիսի մոտեցումը ՓՄՁ-ներին ապահովում է ակտիվ զարգացում և լավագույնս է համապատասխանում հաճախորդների սպասումներին:

ԼՐԱՑՆԵԼ ՁԵՐ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԸ ԼՐԱՑՆԵԼ

Բիզնես վարկեր

Բիզնես վարկեր

Ավանդի և պարտատոմսերի գրավով վարկային գիծ

Ավանդի և պարտատոմսերի գրավով վարկային գիծ

Նպատակային նշանակությունը

Վարկը նախատեսված է բիզնես նպատակների համար:

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի  ռեզիդենտ  անհատ ձեռներեց կամ իրավաբանական անձ

Վարկային գծի գումարը

«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ում գործող ավանդի/պարտատոմսի գումարի մինչև 90% չափով
Հաճախորդի ցանկությամբ վարկը կարող է տրամադրվել ինչպես վերականգնվող վարկային գծի տեսքով, այնպես էլ` Visa Business քարտով:

Արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկային գծի ժամկետը

Մինչև ավանդի/պարտատոմսի մարման ժամկետի ավարտը, երկարաձգման հնարավորությամբ 

Ապահովվածությունը

«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ում գործող ավանդ և/կամ թողարկված պարտատոմս

Տարեկան տոկոսադրույքը

ՀՀ դրամ` +3.2% գործող ավանդային պայմանագրի տոկոսադրույքին, բայց ոչ պակաս քան 13% տարեկան

ԱՄՆ դոլար` +3.2% գործող ավանդային պայմանագրի տոկոսադրույքին, բայց ոչ պակաս քան 8% տարեկան

Ավանդի կամ պարտատոմսերի արժույթից տարբեր արժույթով վարկը տրամադրելիս, տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ` պահանջվող վարկի արժույթով ավանդի կամ պարտատոմսի գործող առավելագույն տոկոսադրույք համապատասխան ժամկետի համար +3.2%, սակայն նվազագույնը 13% և 8% համապատասխան արժույթների համար:

Վարկի տրամադրման կարգը

Անկանխիկ եղանակով

Հայտի ուսումնասիրության վճար

Չի պահանջվում

Վարկային գծի ակտիվացման միջնորդավճար

-

Մարման կարգը

Ամենամսյա մարումներ կամ ժամկետի վերջում` հաճախորդի նախընտրությամբ:

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում վարկառուի մասին տեղեկատվությունը կարող է գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման դեպքում հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի գրավի հաշվին:

Տույժեր

Գերսահմանի գերազանցման դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը համաձայն բանկի սակագների:

Երկու և ավելի հաջորդող աշխատանքային օր վարկի և տոկոսագումարների ժամկետանցման դեպքում վարկառուից գանձվում է ամսական տուգանք ժամկետանց գումարի 2 տոկոսի չափով:

Պարտատոմսերի գրավով վարկատեսակը նախատեսված է Բանկի ռեզիդենտ հաճախորդների համար, իսկ ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների համար գործում է վարկի տրամադրման առանձին կարգ:

Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 31/01/2023 17:40