Յունիբանկը փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորման զարգացումը դիտարկում է որպես ռազմավարական ուղղություն: Վարկավորման շահավետ պայմանները փոքր և միջին ձեռնարկությունների ու անհատ ձեռներեցների համար ստեղծում են բիզնեսի զարգացման առավել լայն հնարավորություններ: Մենք առաջարկում ենք շուկայի և բիզնեսի առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունների հիման վրա հաճախորդների կոնկրետ խմբի համար հատուկ մշակված վարկային ծրագրեր: Այդպիսի մոտեցումը ՓՄՁ-ներին ապահովում է ակտիվ զարգացում և լավագույնս է համապատասխանում հաճախորդների սպասումներին:

ԼՐԱՑՆԵԼ ՁԵՐ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԸ ԼՐԱՑՆԵԼ

Բիզնես վարկեր

Բիզնես վարկեր

Ավանդի և պարտատոմսերի գրավով վարկային գիծ

Ավանդի և պարտատոմսերի գրավով վարկային գիծ

Նպատակային նշանակությունը

Վարկը նախատեսված է բիզնես նպատակների համար:

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի ավանդատու

Վարկային գծի գումարը

«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ում գործող ավանդի գումարի մինչև 90% չափով

Արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկային գծի ժամկետը

Մինչև ավանդի մարման ժամկետի ավարտը, երկարաձգման հնարավորությամբ

Ապահովվածությունը

«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ում գործող ավանդ

Տարեկան տոկոսադրույքը

ՀՀ դրամ` +3.2% գործող ավանդային կամ պարտատոմսի պայմանագրի տոկոսադրույքին, բայց ոչ պակաս քան 13% տարեկան

ԱՄՆ դոլար` +3.2% գործող ավանդային կամ պարտատոմսի պայմանագրի տոկոսադրույքին, բայց ոչ պակաս քան 8% տարեկան

Եվրո` +3.2% գործող ավանդային կամ պարտատոմսի պայմանագրի տոկոսադրույքին, բայց ոչ պակաս քան 7% տարեկան

Ավանդի կամ պարտատոմսերի արժույթից տարբեր արժույթով վարկը տրամադրելիս, տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ` պահանջվող վարկի արժույթով ավանդի կամ պարտատոմսի գործող առավելագույն տոկոսադրույք համապատասխան ժամկետի համար +3.2%, սակայն նվազագույնը 13% , 8% և 7%` համապատասխան արժույթների համար:

Վարկի տրամադրման կարգը

Անկանխիկ եղանակով

Հայտի ուսումնասիրության վճար

Չի պահանջվում

Վարկային գծի ակտիվացման միջնորդավճար

-

Մարման կարգը

Ամենամսյա մարումներ կամ ժամկետի վերջում` հաճախորդի նախընտրությամբ:

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում վարկառուի մասին տեղեկատվությունը կարող է գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման դեպքում հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի գրավի հաշվին:

Տույժեր

Գերսահմանի գերազանցման դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը համաձայն բանկի սակագների:

Ժամկետանց պարտավորության դիմաց հաշվարկվում է տույժ` 0.13% օրական, բանկի գործող սակագների համաձայն:


Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 06/08/2019 10:46