Բանկային քարտեր
Visa Classic

Քարտն իր մեջ միավորում է հարմարավետությունը ևւ մատչելիությունը: Visa Classic ամենատարածված քարտն է` սակագների և ծառայությունների լայն տեսականու շահավետ համադրության շնորհիվ: Visa Classic քարտի միջոցով հնարավոր է`

  • կանխիկ գումար ստանալ աշխարհի ցանկացած սպասարկման կետում, որի վրա առկա է Visa ապրանքանիշը,
  • կատարել վճարումներ ցանկացած առեւտրի եւ սպասարկման կետում, որի վրա առկա է Visa ապրանքանիշը,
  • վճարումներ կատարել Ինտերնետում: 

Visa    Gold
Քարտն ենթադրում է բարձրակարգ սպասարկում աշխարհի ցանկացած կետում` ցանկացած պահին:

Visa Gold քարտի միջոցով հնարավոր է`
  • կանխիկ գումար ստանալ և վճարումներ կատարել աշխարհի առևտրի և սպասարկման ցանկացած կետում, որի վրա առկա է Visa ապրանքանիշը,
  • վճարումներ կատարել Ինտերնետում,
  • վարձակալել ավտոմեքենա, պատվիրել հյուրանոցային համար եւ այլն:
Visa Infinite
Visa Business

Կորպորատիվ քարտ, որը հանդիսանում է հարմար միջոց կազմակերպության ներկայացուցչական, տրանսպորտային, գործուղման և այլ ծախսերը հոգալու համար: Այս քարտերի հետ լայնորեն կիրառվում են հավելյալ քարտերը, այսինքն` հիմնական քարտին կից բացվում են լրացուցիչ քարտեր, որոնք կարող են ունենալ ամսական կամ օրական սահմանաչափ:

MasterCard Standard
MasterCard Gold
MasterCard World elite
ArCa Classic
Յունիբանկն առաջարկում է ArCa վճարման համակարգի ArCa Classic քարտեր: Այս քարտերի օգնությամբ հաճախորդը հեշտությամբ կարող է անկանխիկ սպասարկվել առեւտրի և սպասարկման կետերում, կանխիկացնել գումարը ցանկացած բանկի բանկոմատում:

Դեբետային քարտեր

Քարտի սպասարկումը

Քարտի սպասարկումը

Քարտն իրավունք ունի օգտագործել բացառապես քարտապանը: Քարտապանը իրավունք չունի օգտագործման նպատակով քարտը և PIN կոդը փոխանցել այլ անձի: Քարտապանի կողմից քարտը և PIN կոդը որևէ այլ անձի փոխանցելու դեպքում, քարտով կատարված գործառնությունների (կանխիկ/անկանխիկ) գումարները անառարկելի կարգով դասվում են քարտապանի հաշվին: Քարտի միջոցով ապրանքների/ծառայությունների դիմաց վճարելիս կամ կանխիկ գումար ստանալիս, սպասարկման կետերը կատարում են հավաստագրման հարցում` քարտային հաշվի վրա տվյալ չափի գումարի առկայության վերաբերյալ:

Քարտի միջոցով գործարք իրականացնելուց հետո Բանկն իրավասու է հաշվից ելքագրել քարտապանի միջոցները` կատարված գործարքի գումարի չափով: Քարտով սպասարկվելու համար բանկի կողմից գանձվում են սակագներով նախատեսված միջնորդավճարներ: Այլ բանկերի սպասարկման կետերում սպասարկվելիս կարող է գանձվել լրացուցիչ միջնորդավճար, որի չափը սահմանվում է անմիջապես այն բանկի կողմից, որին պատկանում է տվյալ սպասարկման կետը:

Քարտի օգտագործումը քարտի արժույթից տարբերվող այլ արժույթով իրականացվում է քարտի արժույթի համար նախատեսված նույն պայմաններով և ժամկետներում: Սակայն, տվյալ արժույթի փոխարկումը քարտի արժույթով իրականացվում է համաձայն պայմանագրի պայմանների: Արտարժույթով արտահայտված գործառնությունների (քարտային հաշվի արժույթը քարտով գործարքի արժույթից տարբերվելու դեպքում) կատարման ժամանակ կիրառվում է Visa միջազգային վճարային համակարգի կողմից գործարքի վերաբերյալ բանկից ֆինանսական փոխհատուցում պահանջելու օրվա դրությամբ սահմանված փոխարժեքը:
ArCa վճարահաշվարկային համակարգի միջոցով կատարվող գործարքների դեպքում կիրառվում է Յունիբանկի կողմից սահմանված փոխարժեքը:

Դրամական միջոցների մուտքագրումը հաշվին կարող է իրականացվել կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով` պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում ԱՍԿ-ի կողմից քարտապանին տրամադրվող ապրանքի կամ ծառայության համար: Եթե գնված ապրանքը վերադարձվում է ամբողջոթւյամբ կամ մասնակիորեն, ապա քարտապանը կարող է ԱՍԿ-ից դրամական միջոցների վերադարձ պահանջել միայն բանկում իր հաշիվը կրեդիտագրելու եղանակով: Այլ բանկերի կանխիկացման կետերում (բանկոմատներ, POS-տերմինալներ) կանխիկացման կամ արտարժույթի փոխարկման համար կարող են գանձվել հավելյալ միջնորդավճարներ, ինչի մասին, սակայն, պարտադիր պետք է նշված լինի կանխիկացման կետում:


Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 06/06/2022 10:24