Բանկային երաշխիք

Բանկային երաշխիք

Նպատակային նշանակություն

Տեխնիկայի և բջջային հեռախոսների ձեռքբերում

Հաճախորդի նկատմամբ պահանջները

  • ՀՀ ռեզիդենտ Ֆիզիկական անձ
  • բացասական վարկային պատմության բացակայություն
  • տարիքային սահմանափակում` 21-65 տարեկանը ներառյալ:

Երաշխիքի գումար

Մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամ (տեխնիկայի գնին համապատասխան)

Երաշխիքի արժույթը

ՀՀ դրամ

Գործիքի անվանում

Guarantee 12

Guarantee 18

Guarantee 24

Երաշխիքի ժամկետը

12 ամիս

18 ամիս

24 ամիս .

Տոկոսադրույք

0%

Կանխավճար

0%

Երաշխիքի մարման կարգը

Ամենամսյա, հավասարաչափ մարումներով: Երաշխիքի վաղաժամկետ մարում թույլատրվում է առանց տույժերի:

Հաշվի բացում և սպասարկում

Անվճար

Տույժեր

Ժամկետանց գումարի 0.13%-ի չափով` յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար:

Ներկայացվող փաստաթղթերը

  • դիմում,

  • անձնագիր,

  • սոցքարտՎերադառնալ ցանկին