Հայտարարություն հրապարակային առաջարկի մասին

Հայտարարություն հրապարակային առաջարկի մասին
26.05.2021

Թողարկողի անվանումը` «Յունիբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն:

Առաջարկվող արժեթղթերի դասը, ծավալը և այլ հիմնական տվյալները

Արժեթղթերի դասը

Հաստատագրված տարեկան շահութաբաժնով Բ դասի փոխարկելի արտոնյալ բաժնետոմս

Արժեթղթերի ձևը

ոչ փաստաթղթային

Բաժնետոմսերի քանակը

4,778,261 հատ

Մեկ բաժնետոմի անվանական և տեղաբաշխման արժեքը

230 ՀՀ դրամ

Բաժնետոմսերի ընդհանուր արժեքը՝ տեղաբաշխման գնով

1,099,000,030 ՀՀ դրամ

Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի տարեկան շահութաբաժնի չափը

12%

Հրապարակային առաջարկի նախատեսվող ժամանակահատվածը

Տեղաբաշխումը սկսելու հստակ օրը կհրապարակվի Բանկի կայքում տեղաբաշխման օրվանից առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ:

 Բաժնետոմսերի հրապարակային առաջարկը մեկնարկել է սույն Ազդագրի՝ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցմանը հաջորդող 3-րդ աշխատանքային օրը և տևելու է մինչև հոկտեմբերի 20-ը: 

Ազդագիրը հրապարակվել է «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի կայքում 26.05.2021թ.-ին:

Ներդրողը կարող է ձեռք բերել Ազդագիրը և Ազդագրին կից ներկայացվող փաստաթղթերը թղթային տարբերակով «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի գլխամասային գրասենյակում (ք.Երևան, Չարենցի 12, թիվ 53, 1-5) և մասնաճյուղերում (հասցեները տես բանկի ինտերնետային կայքում` www.unibank.am), իսկ էլեկտրոնային պատճենը` «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի ինտերնետային կայքում` www.unibank.am

Ազդագիրը ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվել է 21.05.2021թ.-ին ՀՀ ԿԲ թիվ 1/285Ա որոշման համաձայն :
Վերադառնալ ցանկին


Ծանոթացեք նաեվ