Յունիբանկի Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը կգումարվի 16.06.2021թ.

Յունիբանկի Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը կգումարվի 16.06.2021թ.
31.05.2021 Յունիբանկի Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը կգումարվի 16.06.2021թ.

2021 թվականի հունիսի 16-ին կկայանա  «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի 2020թ. տարեկան ընդհանուր ժողովը` համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով (հղումը տրամադրվել է մասնակիցներին): Ժողովի մասնակիցների գրանցումը կսկսվի ժամը 14:00-ից, ժողովի անցկացման սկիզբը` ժամը 14:15-ին:
 
Ժողովի օրակարգն է.  
 
1.     «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2020թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվության հաստատում:
2.    «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում: «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ «Գրանթ Թորնթոն» աուդիտորական ընկերության եզրակացության ներկայացում:
3.    «Յունիբանկ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի 2020թ. հաշվետվության հաստատում: Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ Ներքին աուդիտի եզրակացության ներկայացում:
4.    «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրություն և քանակական կազմի հաստատում:
5.    «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման որոշման ընդունում:
6.   «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2021թ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի հաստատում:
7.    «Յունիբանկ» ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ» և «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ» ներքին իրավական ակտերի գնահատում:
 
Հարցերի դեպքում դիմել Յունիբանկի աշխատակազմ՝  +374 10 59 22 36 /ներքին 298 կամ 310/ հեռախոսահամարով:
 

Վերադառնալ ցանկին


Ծանոթացեք նաեվ