Յունիբանկի նոր թողարկման պարտատոմսերը ցուցակվեցին Հայաստանի ֆոնդային բորսայում

Յունիբանկի նոր թողարկման պարտատոմսերը ցուցակվեցին Հայաստանի ֆոնդային բորսայում
24.06.2021

2020թ.-ի հունիսի 24-ին Յունիբանկի արժեկտրոնային պարտատոմսերը ցուցակվել են Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հարթակում։

Բորսայական հապավում

UNIBBG

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMUNIBB2GER9

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ  

24/06/2021

Թողարկված ծավալ

4 մլն ԱՄՆ դոլար

Անվանական արժեք

100 ԱՄՆ դոլար

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

5.25%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

եռամսյակային

Շրջանառության ժամկետ

36 ամիս

Մարման ամսաթիվ

20/05/2024

Գլխավոր տնօրենի որոշում

ՑՊ-020-06/21

Գլխավոր տնօրենի որոշման ամսաթիվ

21․06․2021


Բորսայական հապավում

UNIBBF

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMUNIBB2FER1

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

24/06/2021

Թողարկված ծավալ

1մլրդ ՀՀ դրամ

Անվանական արժեք

10,000 ՀՀ դրամ

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

11%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

եռամսյակային

Շրջանառության ժամկետ

27 ամիս

Մարման ամսաթիվ

20/08/2023

Գլխավոր տնօրենի որոշում

ՑՊ-021-06/21

Գլխավոր տնօրենի որոշման ամսաթիվ

21․06․2021


Պարտատոմսերի հիմնական առավելությունները երաշխավորված բարձր եկամուտն ու ապահովվածությունն է: «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, բանկի կողմից թողարկված անվանական պարտատոմսերով ներգրավված դրամական միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից:
 
Հայաստանի Ֆոնդային բորսայում ցուցակված երկու կամ ավելի տարի մարման ժամկետով պարտատոմսերից ստացված եկամուտը հարկման ենթակա չէ:
 
Պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագիրը, դրա լրացումները և թողարկման վերջնական պայմանները հրապարակված են «Պարտատոմսեր» բաժնում:


Վերադառնալ ցանկին


Ծանոթացեք նաեվ