Բանկային քարտեր
Visa Classic

Քարտն իր մեջ միավորում է հարմարավետությունը ևւ մատչելիությունը: Visa Classic ամենատարածված քարտն է` սակագների և ծառայությունների լայն տեսականու շահավետ համադրության շնորհիվ: Visa Classic քարտի միջոցով հնարավոր է`

 • կանխիկ գումար ստանալ աշխարհի ցանկացած սպասարկման կետում, որի վրա առկա է Visa ապրանքանիշը,
 • կատարել վճարումներ ցանկացած առեւտրի եւ սպասարկման կետում, որի վրա առկա է Visa ապրանքանիշը,
 • վճարումներ կատարել Ինտերնետում: 

Visa  Gold
Քարտն ենթադրում է բարձրակարգ սպասարկում աշխարհի ցանկացած կետում` ցանկացած պահին:

Visa Gold քարտի միջոցով հնարավոր է`
 • կանխիկ գումար ստանալ և վճարումներ կատարել աշխարհի առևտրի և սպասարկման ցանկացած կետում, որի վրա առկա է Visa ապրանքանիշը,
 • վճարումներ կատարել Ինտերնետում,
 • վարձակալել ավտոմեքենա, պատվիրել հյուրանոցային համար եւ այլն:
Visa Infinite
Visa Business

Կորպորատիվ քարտ, որը հանդիսանում է հարմար միջոց կազմակերպության ներկայացուցչական, տրանսպորտային, գործուղման և այլ ծախսերը հոգալու համար: Այս քարտերի հետ լայնորեն կիրառվում են հավելյալ քարտերը, այսինքն` հիմնական քարտին կից բացվում են լրացուցիչ քարտեր, որոնք կարող են ունենալ ամսական կամ օրական սահմանաչափ:

MasterCard Standard
MasterCard Gold
MasterCard World elite
ArCa Classic
Յունիբանկն առաջարկում է ArCa վճարման համակարգի ArCa Classic քարտեր: Այս քարտերի օգնությամբ հաճախորդը հեշտությամբ կարող է անկանխիկ սպասարկվել առեւտրի և սպասարկման կետերում, կանխիկացնել գումարը ցանկացած բանկի բանկոմատում:

Դեբետային քարտեր

Քարտի տրամադրումը

Visa, MasterCard միջազգային և ArCa վճարային համակարգերի բանկային քարտերի տրամադրումն ու սպասարկումն իրականացվում է հետևյալ կարգով.

 • հաճախորդը ներկայանում է բանկի գլխամասային գրասենյակ կամ մասնաճյուղ,
 • ծանոթանում է բանկային քարտերի տրամադրման, սպասարկման պայմաններին և սակագներին,
 • լրացնում է համապատասխան դիմումի ձևը,
 • կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով կատարում է բանկի սակագներով սահմանված վճարները:

Բանկը քարտ տրամադրելու վերաբերյալ կայացնում է որոշում երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Դրական որոշման դեպքում կնքվում է քարտի տրամադրման և սպասարման վերաբերյալ պայմանագիր: Պայմանագրի կնքման պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում պատրաստվում և քարտապանին է տրամադրվում քարտը և PIN-կոդը: Քարտ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են անձնագիրը և սոցիալական քարտը:

Քարտը տրամադրվում է հաճախորդին նույնականացնելուց հետո միայն, որից հետո հաճախորդը ստորագրում է քարտի դարձերեսին: Քարտը PIN ծրարի հետ մեկտեղ տրամադրվում է հաճախորդին անձամբ` միայն անձնագիրը և անհրաժեշտ վճարումների կատարումը հավաստող անդորրագրերը ներկայացնելուց հետո: PIN կոդն իրենից ներկայացնում է թվային կոդ, որը տրամադրվում է քարտապանին հատուկ փակ ծրարով և օգտագործվում է նրա կողմից ` կանխիկ միջոցներ ստանալու և/կամ վճարումներ կատարելու նպատակով: Յուրաքանչյուր քարտի համար տրամադրվում է անհատական PIN կոդ: Երեք անգամ անընդմեջ PIN-կոդի սխալ մուտքագրման դեպքում քարտը բռնագրավվում է կամ դադարեցվում է նրա գործողությունը: Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում քարտը բռնագրավելու հետ կապված առևտրային կազմակերպության կամ այլ բանկերի բռնագրավում իրականացնող աշխատակիցների գործողությունների համար:

Մինչև քարտի փաստացի ստացումը հաճախորդը ստորագրում է PIN ծրարի վրա, ինչը հավաստում է PIN ծրարի (փակ վիճակում) և քարտի ստացումը:

Քարտ ստանալու (քարտային հաշիվ բացելու) համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո քարտի տրամադրման և ակտիվացման ժամկետը կազմում է մինչև 5 աշխատանքային օր:

Քարտի վրա ստորագրության բացակայությունը կամ ստորագրության նմուշի հետ ստորագրության չհամընկնելը, քարտը չսպասարկելու համար օրինական հիմք է հանդիսանում: Նման քարտը կարող է բռնագրավվել առանց որևէ անձի նկատմամբ քարտի բռնագրավման հետ կապված հատուցում պահանջելու իրավունքի:

Քարտը վավեր է մինչև դրա վրա նշված ամսվա վերջին օրը:


Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 21/06/2022 11:12