Բանկային քարտեր
Visa Classic

Քարտն իր մեջ միավորում է հարմարավետությունը ևւ մատչելիությունը: Visa Classic ամենատարածված քարտն է` սակագների և ծառայությունների լայն տեսականու շահավետ համադրության շնորհիվ: Visa Classic քարտի միջոցով հնարավոր է`

  • կանխիկ գումար ստանալ աշխարհի ցանկացած սպասարկման կետում, որի վրա առկա է Visa ապրանքանիշը,
  • կատարել վճարումներ ցանկացած առեւտրի եւ սպասարկման կետում, որի վրա առկա է Visa ապրանքանիշը,
  • վճարումներ կատարել Ինտերնետում: 

Visa    Gold
Քարտն ենթադրում է բարձրակարգ սպասարկում աշխարհի ցանկացած կետում` ցանկացած պահին:

Visa Gold քարտի միջոցով հնարավոր է`
  • կանխիկ գումար ստանալ և վճարումներ կատարել աշխարհի առևտրի և սպասարկման ցանկացած կետում, որի վրա առկա է Visa ապրանքանիշը,
  • վճարումներ կատարել Ինտերնետում,
  • վարձակալել ավտոմեքենա, պատվիրել հյուրանոցային համար եւ այլն:
Visa Infinite
Visa Business

Կորպորատիվ քարտ, որը հանդիսանում է հարմար միջոց կազմակերպության ներկայացուցչական, տրանսպորտային, գործուղման և այլ ծախսերը հոգալու համար: Այս քարտերի հետ լայնորեն կիրառվում են հավելյալ քարտերը, այսինքն` հիմնական քարտին կից բացվում են լրացուցիչ քարտեր, որոնք կարող են ունենալ ամսական կամ օրական սահմանաչափ:

MasterCard Standard
MasterCard Gold
MasterCard World elite
ArCa Classic
Յունիբանկն առաջարկում է ArCa վճարման համակարգի ArCa Classic քարտեր: Այս քարտերի օգնությամբ հաճախորդը հեշտությամբ կարող է անկանխիկ սպասարկվել առեւտրի և սպասարկման կետերում, կանխիկացնել գումարը ցանկացած բանկի բանկոմատում:

Դեբետային քարտեր

Բանկային քարտի կորուստը

Բանկային քարտի կորստի կամ գողանալու դեպքում ձեռնարկվող միջոցառումները

Քարտապանը պարտավոր է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները քարտի կորուստը կամ անօրինական օգտագործումը կանխելու համար: Քարտի կորուստ է դիտվում այն կորցնելը, յուրացումը, բռնագրավումը: Քարտը կորցնելու կամ գողանալու դեպքում քարտապանը պարտավոր է բանկին այդ մասին անհապաղ տեղեկացնել` (+37410) 555 385 կամ (+37410) 59 55 55 հեռախոսահամարներով, (+37410) 55 51 40 ֆաքսով, unibank@unibank.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով կամ այցելել բանկ` քարտի գործողությունը դադարեցնելու նպատակով: Ընդ որում, գրավոր կամ բանավոր ծանուցումը պետք է զուգորդվի քարտապանի կողմից դիմումում նշված գաղտնաբառի նշումով, իսկ գրավոր և/կամ ֆաքսով տրված ծանուցումը` նաև քարտապանի ստորագրությամբ: Բացի դրանից, քարտապանը ծանուցմամբ պետք է բանկին հայտնի նաև քարտի համարը և գործողության ժամկետը:

Քարտապանի կողմից քարտի կորստի մասին բանավոր եղանակով ցանկացած ծանուցում պետք է հաստատվի քարտապանի կողմից բանկին գրավոր ներկայացված դիմումում` բանկին բանավոր ծանուցում տրամադրելու պահից սկսած 24 ժամվա ընթացքում: Քարտապանի կողմից բանկին ուղղված ծանուցման մեջ ամենայն մանրամասնությամբ պետք է նշված լինեն քարտի կորստի կամ գողության մասին բոլոր հանգամանքները, ինչպես նաև քարտը անօրինական կարգով օգտագործելու վերաբերյալ այն բոլոր տեղեկությունները, որոնք հայտնի են դարձել քարտապանին: Բանկը իրավունք է վերապահում իրեն ստացված տեղեկությունները տրամադրել իրավասու մարմինների տիրապետմանը` անհրաժեշտ հետաքննություն իրականացնելու նպատակով: Քարտապանը իր հերթին պետք է ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի օժանդակի կորած քարտի հետախուզմանը և հայտնաբերմանը:

Քարտը կորցնելու, հափշտակվելու, կամ բռնագրավվելու մասին ծանուցման ամսաթիվ և ժամանակ է համարվում բանկի կողմից քարտապանի ստորագրությամբ վավերացված ծանուցումը փաստացի ստանալու ամսաթիվը և ժամանակը: Քարտապանի ծանուցումը ստանալուց հետո քարտապանի պատասխանատվությունը քարտի հետագա օգտագործման համար բանկի կողմից դադարեցվում է:

Քարտապանի տվյալները ստուգելուց և հաճախորդին նույնականացնելուց հետո քարտային սպասարկման բաժնի աշխատակիցը քարտը բլոկավորում է` քարտի կարգավիճակը փոխելով համապատասխանաբար կորցրածի կամ գողացվածի: Քարտային սպասարկման բաժնի աշխատակիցը ստուգում է քարտով կատարված գործարքները, որից հետո քարտապանից ճշտում է նախընտրելի տարբերակը (թողարկել, չթողարկել, թողնել բլոկավորված մինչև քարտի գտնելը, թողարկել որևէ ժամկետից հետո և այլն): Եթե քարտապանը գտնում է քարտը, ապա տեղեկացնում է քարտային սպասարկման բաժնի աշխատակցին: Վերջինս հաճախորդի նույնականացումից հետո ապաբլոկավորում է քարտը: Եթե քարտապանը չի գտնում քարտը, ապա մոտենալով բանկի ցանկացած մասնաճյուղ` լրացնում է քարտը վերաթողարկելու վերաբերյալ դիմումի ձևը (նշելով վերաթողարկման պատճառը): Երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտապանին տրամադրվում է նոր քարտ` նոր PIN կոդով և քարտային հաշվով:


Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 12/11/2018 23:02