ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐԿԵՐ

Յունիբանկը փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորման զարգացումը
դիտարկում է որպես ռազմավարական ուղղություն: Վարկավորման
շահավետ պայմանները փոքր և միջին ձեռնարկությունների ու անհատ
ձեռներեցների համար ստեղծում են բիզնեսի զարգացման առավել
լայն հնարավորություններ: Մենք առաջարկում ենք շուկայի և բիզնեսի
առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունների հիման վրա
հաճախորդների կոնկրետ խմբի համար հատուկ մշակված վարկային
ծրագրեր: Այդպիսի մոտեցումը ՓՄՁ-ներին ապահովում է ակտիվ
զարգացում և լավագույնս է համապատասխանում հաճախորդների
սպասումներին:
Վարկավորման համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման ժամկետները

Գրավի առարկայի գնահատում և ապահովագրումԼՐԱՑՆԵԼ ՁԵՐ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԸ

ԼՐԱՑՆԵԼԹարմացված է` 18/10/18 10:05