Հիփոթեքային վարկ

Modern building of Dimond Hills Բնակարաններ բանկի հետ համագործակցող կառուցապատող ընկերություններից՝ շահավետ պայմաններով:

Առաջնային կամ երկրորդային շուկայում բնակելի կամ բիզնես անշարժ գույքի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ:
Տարեկան տոկոսադրույքը` սկսած 13.8%
Ժամկետը` մինչև 240 ամիս
Կանխավճարը` նվազագույնը 30%

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Առաջնային կամ երկրորդային շուկայում բնակելի կամ բիզնես անշարժ գույքի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ` առանց կանխավճարի: 
Տարեկան տոկոսադրույքը` սկսած 14.5% 
Ժամկետը` մինչև 240 ամիս

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Առաջնային կամ երկրորդային շուկայում բնակելի կամ բիզնես անշարժ գույքի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ` առանց եկամուտների ներկայացման:
Տարեկան տոկոսադրույքը` սկսած 14.5%
Ժամկետը` մինչև 180 ամիս
Կանխավճարը` նվազագույնը 40%

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Առաջնային կամ երկրորդային շուկայում բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ:
Տարեկան տոկոսադրույքը` սկսած 10.7%
Ժամկետը` մինչև 180 ամիս
Կանխավճարը` նվազագույնը 35%

Տեղեկատվական ամփոփագիր

"Բնակարան Երիտասարդներին ՎՎԿ ՓԲԸ"-ի ծրագրի շրջանակներում առաջնային շուկայից բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ:
Տարեկան տոկոսադրույքը` 7.5%
Ժամկետը` մինչև 180 ամիս
Կանխավճարը` նվազագույնը 10%

Տեղեկատվական ամփոփագիր

"Բնակարան Երիտասարդներին ՎՎԿ ՓԲԸ"-ի ծրագրի շրջանակներում երկրորդային շուկայից բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ:
Տարեկան տոկոսադրույքը` 8.3%, որից 4% սուբսիդավորվում է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից:
Ժամկետը` մինչև 180 ամիս
Կանխավճարը` նվազագույնը 10%

Տեղեկատվական ամփոփագիր
Այլ բանկերում կամ վարկային կազմակերպություններում գործող հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման համար տրամադրվող վարկ:
Տարեկան տոկոսադրույքը` սկսած 11.95%
Ժամկետը` մինչև 240 ամիս
Տեղեկատվական ամփոփագիր
Երևան Նազարբեկյան 44/13 հասցեում կառուցվող շենքում բնակարանների ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ:
Տարեկան տոկոսադրույքը` սկսած 12.4%
Ժամկետը` մինչև 240 ամիս
Կանխավճարը` նվազագույնը 10% Տեղեկատվական ամփոփագիր
Տարեկան տոկոսադրույքը` սկսած 12.9%
Ժամկետը` մինչև 240 ամիս
Կանխավճարը` նվազագույնը 10% Տեղեկատվական ամփոփագիր
Տարեկան տոկոսադրույքը` սկսած 11.9%
Ժամկետը` մինչև 240 ամիս
Կանխավճարը` նվազագույնը 10%

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերության վերաֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում առաջնային և երկրորդային շուկայում բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ:
Տարեկան տոկոսադրույքը` սկսած 12.9%
Ժամկետը` մինչև 180 ամիս
Կանխավճարը` սկսած 30% կամ 10% + հավելյալ գրավ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերության վերաֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում անշարժ գույքի կառուցապատման համար տրամադրվող վարկ:
Տարեկան տոկոսադրույքը` 12.9%
ժամկետը` մինչև 180 ամիս

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերության վերաֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման համար տրամադրվող վարկ:
Տարեկան տոկոսադրույքը` սկսած 12.9%
Ժամկետը` մինչև 120 ամիս

Տեղեկատվական ամփոփագիր