Բանկի բաժնետերերի ժողովի գումարման մասին հայտարարություններ

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (01.12.2023թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն (01.12.2023թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (14.11.2023թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն (24.07.2023թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (24.07.2023թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (24.07.2023թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի 2022թ. տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (22.05.2023թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն (22.05.2023թ.)

Բանկի Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (22.05.2023թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (31.03.2023թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն (31.03.2023թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (31.03.2023թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (10.11.2022թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն (10.11.2022թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (10.11.2022թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի 2021թ. տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (24.06.2022թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն (24.06.2022թ.)

Բանկի Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (24.06.2022թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (11.04.2022թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն (11.04.2022թ.)

Բանկի Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (11.04.2022թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի 2021թ. արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (30.11.2021թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն (30.11.2021թ.)

Բանկի Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (30.11.2021թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի 2020թ. տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (16.06.2021թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն (16.06.2021թ.)

Բանկի Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (16.06.2021թ.)

Քաղվածք «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրությունից (13.11.2020թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն (12.11.2020թ.)

Բանկի Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (08.10.2020թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի 2019թ. տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (29.06.2020թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն (29.06.2020թ.)

Բանկի Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (29.06.2020թ.)

Բանկի Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (25.03.2020թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի 2018թ. տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (25.06.2019թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն (25.06.2019թ.)

Բանկի Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (25.06.2019թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի 2017թ. տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (20.06.2018թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն (20.06.2018թ.)

Բանկի Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (20.06.2018թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի 2016թ. տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (25.05.2017թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն (25.05.2017թ.)

Բանկի Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (25.05.2017թ.)

Քաղվածք «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրությունից (18.01.2017թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն (17.01.2017թ.)

Բանկի Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (18.01.2017թ.)

Քաղվածք «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրությունից (16.12.2016թ.)

Բանկի Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (16.12.2016թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն (15.12.2016թ.)

Քաղվածք «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրությունից (30.08.2016թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն (29.08.2016թ.)

Բանկի Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (30.08.2016թ.)

Բանկի Բաժնետերերի Տարեկան ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (01.06.2016թ.)

Քաղվածք «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրությունից (26.04.2016թ.)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն (25.04.2016թ.)

Բանկի Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (26.04.2016թ.)

Բանկի Բաժնետիրոջ արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (26.12.2015թ.)

Բանկի Բաժնետիրոջ արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (31.07.2015թ.)

Բանկի Բաժնետիրոջ 2014թ. տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն


Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի գումարման կարգը